Misiune, Viziune, Scop

Misiunea Asociaţiei FRINGE este de a contribui la dezvoltarea potenţialului uman şi a-l valorifica la maxim îmbunătăţind accesul la educaţie de-a lungul întregii vieţi atât prin metode formale cât şi non-formale adresate tuturor categoriilor de vârstă, participând astfel la calitatea vieţii individului şi dezvoltarea comunităţii în care acesta trăieşte

 

Viziunea Asociaţiei FRINGE: toţi locuitorii din mediul rural din judeţul Sibiu în particular şi din comunităţile rurale în general să fie participanţi activi în societate şi să aibă o educaţie completă, atât prin mijloace formale, cât şi non-formale, care să le asigure o carieră corespunzătoare potenţialului individual al fiecăruia

 

Scopul Asociaţiei FRINGE este să contribuie la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi sprijinirea accesului la educaţie de-a lungul întregii vieţi, programe de educaţie formală şi informală şi de dezvoltare personală în special pentru persoanele cu risc crescut de marginalizare socială în vederea creerii unui cadru optim pentru maximizarea şi/sau valorificarea potenţialului intelectual, afectiv-social şi/sau artistic al acestora, ca o premisă a dezvoltării personale şi profesionale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii