Activitati

  • sprijinirea participării tinerilor şi adulţilor din mediul rural din judeţul Sibiu în particular şi din comunităţile rurale în general la programe şi activităţi de educaţie non-formală, în special prin metode bazate pe arte dramatice şi arte vizuale, în vederea susţinerii acestora pentru a dobândi şi – după caz – îmbunătăţi aptitudini şi abilităţi necesare unei bune realizări personale şi profesionale în viaţă
  • organizarea şi derularea de programe de educaţie de-a lungul întregii vieţi folosind instrumente formale şi non-formale bazate pe artele spectacolului
  • organizarea de spectacole şi alte evenimente publice pentru promovarea artelor spectacolului ca instrument de dezvoltare personală şi educaţie de-a lungul întregii vieţi – concursuri şi festivaluri, tabere de creaţie, tabere educative pentru elevi – în care se vor include cursuri de teatru, pantomimă, artă stradală, teatru-forum, teatru labirint şi alte teme bazate pe artele spectacolului, precum şi participarea la astfel de activităţi derulate în ţară sau străinătate
  • organizarea şi desfăşurarea unor evenimente artistice (spectacole, concerte, campanii stradale etc.) în vederea facilitării accesului tinerilor şi adulţilor din mediul rural din judeţul Sibiu în particular şi din comunităţile rurale în general la cultură şi artă ca pilon principal de dezvoltare personală şi educaţie de-a lungul întregii vieţi
  • sprijinirea participării tinerilor – în special cei din mediul rural şi cei cu oportunităţi reduse – la proiecte internaţionale de educaţie non-formală şi la festivaluri şi alte evenimente naţionale/internaţionale pe teme legate de artele spectacolului şi utilizarea acestora ca instrument de dezvoltare personală şi educaţie de-a lungu întregii vieţi
  • activităţi de consiliere şi dezvoltare personală prin drama, teatru şi alte metode creative pentru populaţia de etnie rromă dar şi alte grupuri defavorizate în vederea integrării şi a accesului acestora la educaţie, cultură, şcoală, tradiţii
  • activităţi educative – cursuri, tabere, şcoli de vară etc. – pentru copiii şi tinerii din mediul rural proveniţi din diferite categorii vulnerabile (familii cu mulţi copii, familii cu venituri reduse, personae de etnie Roma, copii şi tineri cu dizabilităţi etc.) în vederea sprijinirii accesului acestora la educaţie şi cultură autentică, de calitate
  • dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi publice locale/regionale/naţionale, instituţii ăpublice şi/sau alte persoane juridice de drept public sau privat în vederea derulării unor proiecte şi activităţi conforme cu misiunea, scopul şi obiectivele Asociaţia
  • desfăşurarea unor activităţi economice aducătoare de venituri – începând cu pregătirea şi coordonarea unei echipe care să organizeze evenimente private ((nunţi, botezuri, petreceri private, aniversari, petreceri cu tematica, cocktail-uri, etc.) şi spectacole de teatru (inclusiv turnee, cursuri de artă teatrală, evenimente stradale etc.) – cu precădere în mediul rural